Henriks Kloak Service udfører spuling og slamsugning, opsamling af spillevand, tømning af skibstanke m.m.
Oprensning af søer og vandløb med flydende slamsugning.
Desuden tilbydes TV-inspektion af kloaker.

Spuling

Kloaknettet kan være udsat for mange problemer: Trærødder, sætningsskader, kalk- og fedt...
- læs mere...

TV-Inspektion

Er der mistanke om revner, brud eller aflejninger i rør er TV-inspektion en hurtig og...
- læs mere...

Døgnservice

Er toilettet stoppet ring 7543 2667

Naturpleje

Oprensning af vandløb / søer med flydene slamsuger
- læs mere...