Spuling

Spuling

Kloaknettet kan være udsat for mange problemer: Trærødder, sætningsskader, kalk- og fedtaflejringer fra køkkenvasken, eller andre angreb af ”tidens tand”.
Resultatet kan være lugtgener, fugtskader, tilstopning og rotteproblemer. Vi lokaliserer problemerne ved hjælp af vores moderne udstyr.

Kloaknettet kan være udsat for mange problemer: Trærødder, sætningsskader, kalk- og fedtaflejringer fra køkkenvasken, eller andre angreb af ”tidens tand”. Resultatet kan være lugtgener, fugtskader, tilstopning og rotteproblemer.

Vi lokaliserer problemerne ved hjælp af vores moderne udstyr.

  • Højtryksspuling af rør (1000 Bar)
  • Terrængående satelitspuler
  • Tømning af brønde
  • Tømning af olieudskiller
  • Tømning af Trix/septiktanke
  • Rodskæring i rør
  • Rensning af tanke
  • Spuling af mark-dræn
  • ADR Godkendt (Transport af farlige og brændbare væsker)