Slam afvanding med Geotubes

Oprensning af søer samt lystbådehavne med flydene slamsuger med cutterhoved, 6” slanger og Geotubes. Vi har bl.a. oprenset Spangsbjerg Mølle Sø, Tarp Sø, Vognsbøl Sø og Sandfanget i Ribe Å.

Tarp Sø